top of page

Femke Zeedijk visits ReGEN Biomedical

8 apr. 2024

NSC-Tweede Kamerlid @Femke Zeedijk was op werkbezoek bij @RegMed XB en @ReGEN Biomedical op initiatief van @Health~Holland! Ze maakte kennis met het missie gedreven beleid van de overheid op het gebied van life sciences & health.

NSC-Tweede Kamerlid @Femke Zeedijk was op werkbezoek bij @RegMed XB en @ReGEN Biomedical op initiatief van @Health~Holland! Ze maakte kennis met het missiegedreven beleid van de overheid op het gebied van life sciences & health door @nico van Meeteren, directeur van Health Holland. RegMed XB is een goed voorbeeld van de uitwerking van dit beleid. @Bernard Mulder, directeur van RegMed XB, vertelde over het ecosysteem rondom regeneratieve geneeskunde en de belangrijke rol van het Nationaal Groeifonds in het financieren van de Pilot Factory van RegMed XB. ReGEN Biomedical is hier een onderdeel van. Regeneratieve geneeskunde vormt een belangrijk onderdeel van de toekomstige zorg in de werkelijke genezing van patiënten. Han van ’t Klooster, COO van ReGEN Biomedical, gaf een rondleiding door de faciliteit en vertelde over hun activiteiten. Dankzij de (tech)achtergrond van Femke Zeedijk kon na de rondleiding een boeiende discussie gevoerd worden over hoe ReGEN Biomedical en andere bedrijven in dit sterk ontwikkelde veld zich verder kunnen ontwikkelen met hulp van lokale en (inter)nationale ecosystemen en financiering. 

 

Een geslaagd werkbezoek waarbij RegMed XB de uitwerking heeft laten zien van de investeringen van de Nederlandse overheid. Met de beschikbaar gestelde financiële middelen versnellen we de ontwikkeling en productie van regeneratieve medicijnen voor de patiënt.

 

 

bottom of page